lördag 9 januari 2010

Tidig morgon...
Vi har varit på Bjärka Säby över trettonhelgen för att vara med på kommunitetens julfirande. 
På morgonen på trettondagen så fick jag möjlighet att delta i bakandet av nattvardsbrödet som skulle vara i mässan. Vi började 04.30 för att vi skulle få brödet klart till gudstjänsten som ju alltid brukar börja klockan 8. 
Det var en sällsam upplevelse att baka bröd i skenet av de ljus som är tända som en påminnelse av treenigheten. Allteftersom brödet bakades så reciterade vi psaltarpsalmer och sjöng några Taizésånger och gick på så sätt igenom hela frälsningshistorien. När brödet sedan bars upp till kapellet och sedan bars fram under gudstjänsten så blev det en oerhört stark påminnelse om hur Gud ger sig själv till oss. 
Jag fick genom att offra några timmars nattsömn vara en del i att gestalat det mysterie som varje mässa innebär, men som här blev så tydligt. Gud har skapat oss och genom Jesus så har dragit in hela mänskligheten i sin kärlek och frälsning och varje gång vi samlas och bryter brödet så drar vi samtidigt ner himlen på jorden för hela världens skull.