tisdag 6 april 2010

Påsken sammanfattad...

Skärtorsdag började vi med en brödbakningsgudstjänst där frälsningshistorien gestaltades.


Sedan ledde jag och vår ungdomsledare skärtorsdagsgudstjänst där vi började med fotatvagning innan eukaristin firades och därefter lästes texterna om Jesus i Getsemane  sedan kläddes altaret av medan vi sjöng "Stanna här och vaka med mig"...
I långfredagens gudstjänst  lästes texterna ut lukasevageliet och det var mycket musik och en betraktelse vid korset.
Som en överlåtelsehandling kunde man själv spika upp på korset något som man ville lämna där.
Påskdagen- firades i uppståndelsens tecken. Först en dramatisering och sång av våra ungdomar.


Rosorna på altaret byttes mot påskliljor. Vi fick fira dop av en liten pojke och sedan hade vi alla möjlighet att få förnya vårt dop.
Kristus är uppstånden!