fredag 18 december 2009

Här har varit lite adventsstiltje...


...på bloggandet. Ibland kan det vara bra att göra annat av sina tankar kanske.
Jag skall predika på söndag, då det ju är Herren moder som är överskriften, så jag har funderat mycket över flickan från Nasaret. Vem var hon? Vad hade föregått hennes kallelse? Vad tänkte hon? Bibeln ger ju en del pusselbitar, men det finns mycket vi inte kan veta och här har ju funnits ett utrymme för tolkningar av olika slag. jag tycker det är oerhört spännande att läsa om hur man tänkt kring Maria i olika tider och traditioner och även om jag ibland med min protestantiska bakgrund kan känna mig främmande för en del saker så kan man i alla fall vara säker på att inför Maria så är det svårt att vara likgiltig. Hon spelar roll och jag tycker det är tråkigt att hon fört en så undanskymd tillvaro i många av våra sammanhang. Valet behöver inte stå mellan en avgudadyrkan eller total likgiltighet. Maria kan få finnas där som den som i sin kropp bar Kristus in i världen, som förebild för hur vi också kan få bli "Kristusbärare" genom att låta Anden fylla oss!